Eglise de Sant Martí

Situada a la part baixa i ponentina del seu raval. És un edifici XIII format per una nau rectangular i que primitivament tenia la façana i accés a ponent, on encara es veu, mig cobert de terra, el portal primitiu corresponent al romànic tardà. Adossat a l’església hi ha la rectoria i l’Ajuntament. El cementiri es va traslladar al costat de la Capella de Sta. Cecília.