El domini de l’aigua

Excursió apta per a tots els públics que permetrà conèixer l’entorn natural del municipi de l’Estany, tot voltant l’antic estany que existia abans de la intervenció humana en aquestes terres.

LEstany
Estany

Recorregut

L’estany que va donar nom al poble ja no hi és, però les petjades naturals i humanes encara hi són ben presents. Els testimonis associats a la seva història els trobem distribuïts arreu: la mina, que va ser una gran obra d’enginy que va facilitar el dessecament de l’estany, i també els recs, que encara compleixen amb el seu deure de canalitzar les aigües cap a la mina.

Els recursos naturals i culturals existents ens permeten interpretar de manera creativa el paisatge cultural dominat per l’aigua i els elements que hi estan associats.

Centres d'interès

L’Estany, paisatge cultural i recursos naturals.