Forn d’obra del Girabau

Aquest forn s'utilitzava per a l'obtenció de teules o maons mitjançant la cocció de l'argila, que hi era introduïda en motlles.
El Forn del Girabau és de planta més o menys quadrangular. El parament dels murs és de pedres amb formes irregulars i mides diverses. A l'interior del forn s'observen restes del que devia ser el paviment de la cambra de cocció.

Es troba passat aproximadament uns 600 metres des de la Masia del Girbau, a peu de pista.