La Mina de l’Estany

El radial de l'Estany de l'Ecomuseu del Moianès està destinat a explicar les relacions que lliguen l'espai natural de la zona humida de L'Estany amb el monestir agustinià que n'era el propietari i tingué la iniciativa de dessecar-lo per lluitar contra les febres quartanes i guanyar noves terres de conreu.

La dessecació es va fer mitjançant una obra d'enginyeria - la mina- que encara avui continua fent la funció per a la qual va ser construïda: treure l’aigua del pla de L’Estany. Us proposem la visita a la mina de l'Estany.

La mina és una obra d'enginyeria del segle XVIII constuïda per les 5 dignitats reials (5 canongies de Vic, Barcelona i Girona). Les obres van ser realitzades durant tres anys (del 1734 al 1737). La mina, feta de pedra seca, té una llargada de 425 metres: 390 m de volta de canó i la resta de llosa plana.

Els primers intents de dessecar l'estany daten del segle XIV, amb el traçat de canals i recs a l'aire lliure. L'any 1554, l'abat Carles de Cardona va manar eixamplar i enfondir alguns d'aquests recs existents, però no aconsegeuix dessecar l'estany. No serà fins al segle XVIII, gràcies al pendent de la construcció de la mina de pedra seca, que s'aconsegueix. I encara ara continua mantenint la seva funció.


CONTACTE i +INFO

Ecomuseu-01

 Prat de L’Estany | 08148 L’Estany

93 830 14 18 – Consorci del Moianès

ecomuseu@consorcidelmoianes.cat

 http://moianesturisme.cat/elmoianes/ecomuseu/