Castellnou de la Plana

Castellnou de la Plana és un magnífic exemple de gran casal gòtic.
Construït en diverses etapes, entre els segles XIII i XVI, va substituir com a castell principal del terme el vell castell de Clarà. Al seu interior s'hi troben dos molins fariners construïts esglaonadament, trobant-se la bassa que alimenta el segon a l'interior del mateix edifici.