Auditori de Sant Josep

Antiga església de Sant Josep situada al Raval de Dalt. Fou edificada el 1620 i engrandida al llarg del segle XVIII.
Conserva una interessant portalada renaixentista obra de l'escultor moianès Jaume Rubió. Actualment és de titularitat municipal i s'utilitza com a sala de conferències i auditori.