El Pontarró i el seu Pedró

En l'indret per on s'escorren les aigües del Prat, damunt la boca nord de la mina, s'alça el Pedró del Pontarró; sobre una base de pedra i dins d'una petita capella hi ha esculpit un calvari.
La construcció existent és una mostra digna d'obra civil medieval. Hi ha referències de la seva existència des del segle XVI, tot i que molt probablement la seva construcció pugui ser anterior.
El 1668 s'erigí un monument memorial conegut com El Pedró del Pontarró, promogut per Guillem de Rocafort, en agraïment per no haver-se fet mal en caure daltabaix d'aquest pont medieval una nit que tornava de Barcelona, segons testimonia una làpida de pedra molt probablement col·locada entorn de 1949. S'hi representa un calvari en alt relleu, amb les tres Maries i la ciutat de Jerusalem al fons.
Entre 1734 i 1737 es cegà el lateral sud del pont, durant la construcció de la Mina, de manera que adoptà la funció de mur de contenció de terres, així com de boca inferior de la galeria de desguàs per dessecar el prat de l'estany, en l'extrem nord.
La seva disposició, a la vora d'un entorn natural de gran bellesa, com és el naixement de la riera de l'Estany, vinculat a la seva funció actual com a boca inferior de la mina del monestir, contribueixen a configurar-la com un element paisatgístic singular.