Museu Arqueològic i Paleontològic

En el museu arqueològic de Moià podem veure les restes trobades al complex de les coves prehistòriques del Toll. La visita a les coves és recomanable complemantar-la visitant el Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià i viceversa.

El museu arqueològic està organitzat en diferents espais temàtics, que a partir de les restes trobades a les Coves del Toll, permeten estudiar la prehistòria al Moianès. Hi ha els següents apartats:
- situació geogràfica de la cova
- la formació geològica
- la fauna del Quaternari (ós de les cavernes)
- la presència humana i les seves conseqüències (estil de vida, treball, eines, malalties i mort, enterraments, dolmens...).
El museu està concebut amb un caire molt didàctic.

La cova: palau de la fauna del quaternari
Les capes de sediments de la cova del Toll constitueixen un veritable arxiu de la seva història.
En les excavacions s'hi han trobat trenta-cinc espècies diferents de mamífers, alguns d'ells extingits. És una de les coves d'Europa més rica en fauna del Quaternari, durant la darrera glaciació (Würm). Podem visitar aquestes espècies al Museu Arqueològic de Moià.

La vida i la mort a la prehistòria
Els grups prehistòrics vivien a l'aire lliure i construïen petites cabanes, però els assentaments en cova s'han conservat millor les restes arqueològiques.
Els primers humans van visitar el Toll fa més de 50.000 anys. Podem visitar les diferents seccions del Museu:
- Un lloc per viure-hi
- El treball, la cacera i la recol·lecció
- L'agricultura i la ramaderia
- L'artesania i els intercanvis
- La malaltia i la mort al Toll
- Una cova per enterrar-hi els morts
- Els dolmens

Els humans van tornar a la Cova del Toll
El 1952 Francesc Rovira acompanyat de la seva mare, Sofia Luitz, s'introdueix a la cova prehistòrica del Toll. El 1954 es descobreix i reobre l'entrada actual de la cova del Toll.
Les excavacions continuaren fins al 1960. Els resultats van ser difosos en nombrosos articles, congressos internacionals i una exposició a Barcelona. Ens anys posteriors s'han realitzat noves excavacions.