Baumes i codros

L'efecte que ha produït l'erosió de l'aigua i el vent al llarg dels anys ha donat lloc a paratges espectaculars.
Podem trobar grans cavitats al costat de les rieres (baumes) i roques amb formes peculiars que sobresurten en el paisatge (Codro Bressol, tomba de l'Ermità, ...).